HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Neděle 23.02.2020
 

ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality ATUR ČR
Aktuality členů ATUR ČR
Kalendář akcí ATUR ČR
VYHLEDÁVACÍ CENTRUM
Rejstřík ČR
Databanka akcí
ČESKÁ REPUBLIKA
Základní informace o ČR
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Osobnosti a rodáci
Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady, zámky a tvrze
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
LÁZEŇSTVÍ
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Lyžařské oblasti
Vinařská turistika
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
KONGRESOVÁ TURISTIKA
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Biosférická rezervace Třeboňsko

Poloha
Plochá rybniční pánev protékaná Lužnicí

Rozloha
70 000 ha

Historie
Vyhlášena v roce 1979, biosférickou rezervací UNESCO prohlášena v roce 1977. Třeboňsko je také mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického (Important Bird Area podle ICB, v současnosti Bird Life International).

Nadmořská výška
410 - 540 m

Příroda
Nevýrazný reliéf Třeboňska má charakter tektonické, velmi ploché sníženiny se stupňovitými okraji, zejména v jižní části. Na více místech je prokázán výskyt vátých písků. Výstavbou rozsáhlých rybničních sítí již od 16. stol. získala dříve relativně velmi monotónní bažinatá krajina svou dnešní rozmanitost, jež nemá jinde u nás obdoby, a střídající vodní a zemědělské plochy a typické osídlení s lesními porosty.

Vzácné a chráněnné druhy
Lesy zaujímají 42 % plochy, většinou jde o druhotné porosty, vyskytuje se zde však velmi cenná varianta borovice třeboňská. Zásah člověka, který nejenže krajinu nepoškodil, ale naopak obohatil, založil dnešní velkou variabilitu podloží a společenstev, která je obývají. Na píscích najdete koniklec jarní, černýš český, na rašeliništích borovici blatku a rojovník bahenní, významné jsou hrázové porosty mohutných dubů, na rybnících a tůních se vyskytuje leknín bílý, stulík žlutý i stulík malý, kotvice plovoucí, bublinatky, rdesty, na mokřadních loukách se setkáte se vstavačovitými. Rašeliniště hostí klikvu bahenní, rosnatku okrouhlolistou, vlochyni, brusinku, borůvku a vřes. Písečné přesypy mají specifickou květenu - smil písečný, písečnatku nejmenší, radyk sítinový. Najdete zde rozmanité druhy hmyzu, mnoho druhů obojživelníků, 25 druhů ryb a nejcennější poklad Třeboňska - ptactvo. Vyskytuje se tu většina našich vodních i bažinných druhů, hnízdí tady volavka bílá i popelavá, hojný je dravý moták pochop, reintrodukován byl orel mořský, je zde mnoho druhů zpěvného ptactva, lovná zvěř, menší drobné šelmy, reintrodukovaný bobr říční a několik párů vydry říční.

Přírodní zajímavosti
Vizír, Červené blato, Ruda, Stará řeka, Hliníř, Kozí vršek, Slepičí vršek, Bukové kopce, meandry Lužnice, Horusická blata, písečný přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pelé, Výtopa Rožmberka, Záblatské louky. Bližší informace o těchto lokalitách získáte dotazem v inf. středisku CHKO.

Hlavní turistická centra
Přímo v srdci Třeboňska leží město Třeboň, které je také významným turistickým centrem a bývalým středem rožmberského panství s mnoha památkami a dobrými možnostmi ubytování a stravování. Blízko leží České Budějovice, bývalé krajské město jižních Čech. Třeboňsko je též dosažitelné z Jindřichova Hradce, Veselí nad Lužnicí či Tábora.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Biosférická rezervace Třeboňsko
Valy 121
379 90 Třeboň
Česko (CZ)
tel: (+420) 384 721 248
(+420) 384 721 400

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chkot.trebon.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.09.2004 v 16:29 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Praha
Okolí Prahy
Jižní Čechy
Šumava
Plzeňsko
Západočeské lázně
Severozápadní Čechy
Český sever
Český ráj
Východní Čechy
Vysočina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Krkonoše