HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Středa 16.10.2019
 

ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality ATUR ČR
Aktuality členů ATUR ČR
Kalendář akcí ATUR ČR
VYHLEDÁVACÍ CENTRUM
Rejstřík ČR
Databanka akcí
ČESKÁ REPUBLIKA
Základní informace o ČR
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Osobnosti a rodáci
Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady, zámky a tvrze
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
LÁZEŇSTVÍ
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Lyžařské oblasti
Vinařská turistika
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
KONGRESOVÁ TURISTIKA
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

Růžák

Rozkládá se 1,5 km východně od Růžové a 1 km západně od Srbské Kamenice, v k.ú. Srbská Kamenice a Růžová. Rozloha: 118,11 ha, nadmořská výška 320 - 619 m. n. m.
Předmětem ochrany jsou přirozené smíšené porosty a typická bazifilní květena na čedičovém podkladě. V rámci NP jde o tzv. ostrovní lokalitu, značně odlišnou od svého okolí, a krajinný prvek prvořadého významu.
Flóra: Na výskyt rostlinných druhů v rezervaci má zásadní vliv geologický podklad, který má ve vrcholové části až k úpatí bazický charakter a teprve ve spodních partiích se uplatňují na živiny chudé pískovcové sedimenty. Proto v horních částech a na svazích Růžáku se vyskytuje bohatý bylinný podrost reprezentovaný druhy: strdivkou jednokvětou, svízelem vonným, kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos) a k. cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura), kostřavou lesní (Festuca altissima), ječmenkou evropskou (Hordelymus europaeus). Zajímavý je výskyt kapradiny laločnaté (Polystichum aculeatum). Na vlhčích místech roste např.: rozrazil horský, mokrýš střídavolistý a vstřícnolistý a ostřice řídkoklasá.
Suťová pole na jižních svazích jsou floristicky chudá, z významnějších druhů jsou zastoupeny tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a silenka nící (Silene nutans). Přestože se suťové enklávy rozprostírají na již. a vých. svahu, lze zde zastihnout některé montánní mechy, jako štěrbovku skalní (Andreaea rupestris), či druhy rodu zoubkočepka (Racomitrium) - zoubkočepku svazčitou (R. fasciculare), z. různořadou (R. heterostichum) a z. mechovitou (R. lanuginosum
Fauna: Rezervace je charakteristická bohatým druhovým spektrem nejrůznějších bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Dosud zde bylo zjištěno 437 druhů motýlů (Vávra 2002). K nejvýznamnějším patří ty druhy, které indikují kvalitu zdejších biotopů. Vrbkovníček Mompha terminella žijící na čarovníku (Circaea sp.) patří k velmi lokálním druhům. Nehojná píďalka Eustroma reticulatum je typickým druhem pásma bučin. Nález mola Eudarcia pagenstecherella představoval teprve druhou lokalitu v rámci celé České republiky. Neméně bohaté je společenstvo brouků. Z významných druhů můžeme jmenovat roháčka Ceruchus chrysomelinus (kriticky ohrožený druh dle Vyhlášky 395/92 Sb.), střevlíky Carabus irregularis a C. problematicus (ohrožené druhy), stehenáče Ischnomera cinerascens či větevníčka Platyrhinus resinosus. K velmi významným druhům patří bezkřídlé terikolní druhy nosatců rodu Acales, které patří k významným indikačním druhům pro stanovení kontinuálních lesů, tj. lesů s přirozeným ekosystémem. K vzácný a ohroženým sarančím patří Chorthippus pullus. Pravidelně zde hnízdí datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus)lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) či holub doupňák (Columba oenas). Rozmnožuje se zde také čolek horský (Triturus alpestris) a ještěrka živorodá (Lacerta vivipara).

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 20.04.2006 v 09:06 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Praha
Okolí Prahy
Jižní Čechy
Šumava
Plzeňsko
Západočeské lázně
Severozápadní Čechy
Český sever
Český ráj
Východní Čechy
Vysočina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Krkonoše