HRADY A ZÁMKY HISTORICKÁ MISTA CÍRKEVNÍ PAMÁTKY PAMÁTKY UNESCO HOME PAGE HOME PAGE 15 KRKONOŠE 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 10 VÝCHODNÍ ČECHY 09 ČESKÝ RÁJ 08 ČESKÝ SEVER 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ 05 PLZEŇSKO 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY 01 PRAHA 02 OKOLÍ PRAHY PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY KONGRESOVÁ TURISTIKA AKTIVNÍ DOVOLENÁ PŘÍRODA LÁZNĚ 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO 13 STŘEDNÍ MORAVA 12 JIŽNÍ MORAVA 11 VYSOČINA 04 ŠUMAVA 03 JIŽNÍ ČECHY
Čtvrtek 12.12.2019
 

ATUR ČR
Podmínky členství ATUR ČR
Aktuality ATUR ČR
Aktuality členů ATUR ČR
Kalendář akcí ATUR ČR
VYHLEDÁVACÍ CENTRUM
Rejstřík ČR
Databanka akcí
ČESKÁ REPUBLIKA
Základní informace o ČR
Turistické regiony ČR
Turistické oblasti ČR
Pohádkové regiony
Osobnosti a rodáci
Informační centra
Průvodcovské služby
Tlumočníci a překladatelé
PŘÍRODA A JEJÍ OCHRANA
Biosférická rezervace UNESCO
Chráněná krajinná území
Přírodní zajímavosti
Jeskyně a propasti
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Naučné stezky
PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI
Památky UNESCO
Památkové rezervace
Památkové zóny
Památky a architektura
Církevní památky
Hrady, zámky a tvrze
KULTURA, ZÁBAVA, SPORT
Kultura a zábava
Sport a relaxace
Zimní sporty
Katalog KUDY Z NUDY
Aktivní dovolená
FOLKLOR A TRADICE
Etnografický region
Etnografický subregion
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
LÁZEŇSTVÍ
Lázeňská zařízení
Lázeňské domy a sanatoria
TURISTIKA A VOLNÝ ČAS
Agroturistika
Pěší turistika
Cykloturistka
Vodní turistika a sporty
Lyžařské oblasti
Vinařská turistika
KLUB ČESKYCH TURISTŮ
Krajská oblast KČT
Odbor KČT
Turistické odznaky a známky
KONGRESOVÁ TURISTIKA
Výstavy a výstaviště
Kongresová centra
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Autokemp, kemp, tábořiště
Hotely, penziony
Chaty a chalupy
Rekreační areály
Další ubytování
Restaurace
Příjemné posezení
Gastronomické speciality

HARANT z POLŽIC a BEZDRUŽIC Kryštof

HARANT z POLŽIC a BEZDRUŽIC Kryštof (* 1564 hrad Klenová u Klatov, + 21. 6. 1621 Praha) - český šlechtic, cestovatel, učenec, hudebník a spisovatel

Kryštof Harant pocházel ze starobylého rodu české nižší šlechty. Ve dvanácti letech byl přijat jako páže ke dvoru arciknížete Ferdinanda Tyrolského (bratr císaře Maxmiliána II.) v Innsbrucku. Zde se dostalo nadanému, zvídavému a ctižádostivému chlapci důkladného a všestranného vzdělání (mj. ovládal sedm jazyků). S arciknížecím dvorem se také zúčastnil řady cest po Německu a Itálii.

Když se v roce 1584 vrátil zpátky do Čech, marně se snažil proniknout k císařskému dvoru. V roce 1593 vstoupil do armády a pět let bojoval v Uhrách proti Turkům. V roce 1598 se vydal se svým švagrem a přítelem Heřmanem Černínem z Chudenic na cestu do Palestiny a Egypta. Tuto cestu popsal později v knize Cesta z království českého do Benátek, odtud po moři do země Svaté, která vyšla tiskem v roce 1608. Odrazila se v ní jeho sečtělost, široké znalosti dějepisné, zeměpisné i přírodopisné. Projevil se také jako zručný kreslíř, neboť si sám knihu ilustroval. Někdy kolem roku 1600 se v Plzni seznámil s císařem Rudolfem II. a byl přijat do dvorských služeb. U dvora se stal "milým a často vyhledávaným společníkem", neboť byl nejen vzdělaný, zcestovalý, ale i vybraných mravů a zdatný sportovec a lovec. Skládal také latinské verše, kreslil a byl výtečný hudebník. Na Rudolfovo doporučení byl povýšen do panského stavu.

Do politického života nijak výrazně nezasahoval. Rád prodléval na svém hradě Pecka, kde se věnoval hospodaření a uměleckým zálibám, zejména komponování (jeho pětihlasá mše a moteta se hrají dodnes) a kde měl i svou proslulou zámeckou kapelu.

Asi na počátku stavovského povstání v roce 1618 přestoupil k utrakvistům a účastnil se povstání, k jeho vůdcům však rozhodně nepatřil. Za Fridricha Falckého byl presidentem české komory. V létě 1619 stanul jako velitel dělostřelectva Thurnovy armády před Vídní a dal z deseti děl ostřelovat (bez valného úspěchu) okna císařského hradu. Byla to troufalost, kterou mu císař Ferdinand II. neodpustil. Po bělohorské porážce se uchýlil na hrad Pecka, kde ho zatkl Albrecht z Valdštejna. Spolu s dalšími účastníky povstání skončil svůj život na staroměstském popravišti.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 18.11.2004 v 15:02 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
Praha
Okolí Prahy
Jižní Čechy
Šumava
Plzeňsko
Západočeské lázně
Severozápadní Čechy
Český sever
Český ráj
Východní Čechy
Vysočina
Jižní Morava
Střední Morava
Severní Morava a Slezsko
Krkonoše